Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2018, sáng ngày 14/4/2018, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHLN; đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường ĐHLN; đồng chí Nguyễn Đình Được – Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Thực hiện Quyết định số 2269-QĐ/ĐUK, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ủy quyền cho Đảng ủy Trường ĐHLN chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý Khóa học 85A năm 2018 bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, tham gia lớp bồi dưỡng có 263 quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Trường ĐHLN và Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; từ đó, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình tại đơn vị, cơ quan công tác, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy Trường phát biểu

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHLN chúc mừng các quần chúng ưu tú được lựa chọn để tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018.  Đồng chí cũng khẳng định, được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng mới chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào Đảng, mong Arằng các học viên sau khi tham dự khóa học sẽ tiếp tục quá trình phấn đấu để được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp; tiếp thu bài giảng và viết thu hoạch theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Báo cáo viên lớp bồi dưỡng

Ngay sau Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường ĐHLN giảng dạy chuyên đề đầu tiên: “Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” tại lớp.