Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Một số thông tin chính:

Thời gian diễn ra: 8h00 ngày 18 tháng 11 năm 2020;

Thành phần tham dự: 

+ Toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng do Hiệu trưởng ký;

+ BCH Đoàn TNCSHCM; BCH Hội Sinh viên trường;

+ Toàn thể sinh viên Khóa 65; Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên các lớp Khóa 62, Khóa 63, Khóa 64; Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp học sinh Trường THPT Lâm nghiệp.

+ Đại biểu khách mời.

Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Nội dung buổi lễ: 

+ Mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.