Lễ khai giảng Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thời gian: 8h30, ngày 10/9/2023 Địa điểm: Phòng họp 901 – Nhà A1 Thành phần mời: Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường; Trưởng và phó các đơn vị thuộc Trường, trợ lý đào tạo sau đại học các khoa/viện tại…

Thời gian: 8h30, ngày 10/9/2023

Địa điểm: Phòng họp 901 – Nhà A1

Thành phần mời: Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường; Trưởng và phó các đơn vị thuộc Trường, trợ lý đào tạo sau đại học các khoa/viện tại cơ sở chính; các đối tác tuyển sinh sau đại học và khách mời.

Thành phần triệu tập: Toàn thể nghiên cứu sinh, học viên cao học trúng tuyển đợt 1 năm 2023