Lễ hội Tuổi trẻ khu vực Xuân mai sẽ có dàn trống hội đặc sắc

Lễ Mit tinh và diễu hành của Lễ Hội tuổi trẻ khu vực Xuân mai sẽ diễn ra long trọng với màn diễu hành của 12 đơn vị tham gia. Hứa hẹn một chương trình văn nghệ chào mừng hoành tráng với màn trống hội đặc sắc.

Lễ Mit tinh và diễu hành của Lễ Hội tuổi trẻ khu vực Xuân mai sẽ diễn ra long trọng với màn diễu hành của 12 đơn vị tham gia. Hứa hẹn một chương trình văn nghệ chào mừng hoành tráng  với màn trống hội đặc sắc. Hiện nay, các đơn vị đang hăng hái luyện tập để chuẩn bị ‘trình Hội’ vào sáng 25/3/2012.