Lễ dâng hương, báo cáo thành tích học tập và rèn luyện của Tân sinh viên K65 và kết nạp đảng viên cho sinh viên, tổ các chức hoạt

Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, Lãnh đạo Đảng, tân sinh viên K65 Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 5/9/2020 Địa điểm: Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Trường Đại học Lâm Nghiệp

Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, Lãnh đạo Đảng, tân sinh viên K65

Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 5/9/2020

Địa điểm: Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Trường Đại học Lâm Nghiệp