Lễ Công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý điều hành của Trường Đại học Lâm nghiệp. Phân hiệu của Trường được thành lập trên cơ sở nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Gia Lai và các tỉnh miền Trung. Thành phần tham dự:…

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý điều hành của Trường Đại học Lâm nghiệp. Phân hiệu của Trường được thành lập trên cơ sở nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Gia Lai và các tỉnh miền Trung.

Thành phần tham dự: Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên thuộc các: Vụ, Tổng Cục, Sở, Ban, Ngành của Bộ NN và PTNT, Bộ GD và ĐT; lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban; các đồng chí nguyên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLN; Đại biểu khách mời và các thế hệ CBVC, giảng viên, các lớp HSSV của Nhà trường.

Thời gian: Ngày 15/9/2020

Địa điểm: Tổ 4, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.