Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường khóa I, nhiệm kỳ 2013-2018

Ngày 22/8/2013 Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường trường Đại học Lâm nghiệp Khóa I, nhiệm kỳ 2013-2018 tại trường ĐHLN.

Về phía Bộ Nông nghiệp và PTNT:  Ông Nguyễn Văn Lân, Trưởng phòng Đào tạo – Vụ TCCB cùng các đồng chí vụ TCCB.

Về phía trường Đại học Lâm nghiệp có  Ông Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các thành viên Hội đồng trường Khóa I.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Văn Lân đã đọc quyết định công nhận Hội đồng trường khóa I trường Đại học Lâm nghiệp, nhiệm kỳ 2013-2018; Hội đồng trường gồm 25 thành viên.

Sau buổi lễ, Hội đồng trường đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch và Thư ký; thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, bổ nhiệm.

Là một tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường; Hội đồng trường, sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Lân, Trưởng phòng Đào tạo – Vụ TCCB, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các thành viên Hội đồng trường khóa I ra mắt hội nghị

Ông Nguyễn Văn Lân tặng hoa chúc mừng Hội đồng trường khóa I