Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên khoá K24B

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, sáng 24/11/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên khoá K24B.

Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn của 04 chuyên ngành, gồm: Quản lý tài nguyên rừng & Khoa học môi trường (56 hội đồng), Lâm học (07 hội đồng), Công nghệ sinh học (06 hội đồng). Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và các giảng viên đang giảng dạy chương trình đào tạo thạc sĩ.

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Để thực hiện tốt một luận văn tốt nghiệp cao học, các học viên đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tổng hợp số liệu, khảo sát thực tế…

Mỗi học viên đều tự tin trình bày ngắn gọn, súc tích, rõ ràng các nội dung của luận văn và trả lời các câu hỏi được đặt ra trước hội đồng chấm luận văn.

Sau phần trình bày tóm tắt kết quả luận văn của học viên, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý về hình thức và nội dung. Nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Nhìn chung, các hội đồng đều nhận xét đề tài luận văn đã khai thác vấn đề mới, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, các thông tin và số liệu đáng tin cậy, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn, bố cục hợp lý, trình bày khoa học. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đặt ra của đề tài.

Học viên ngành Lâm học đang lắng nghe nhận xét của phản biện.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Đặc biệt, một số luận văn được hội đồng đánh giá cao về tính thực tiễn và khả năng nghiên cứu của học viên.

Hội đồng chấm luận văn tặng hoa chúc mừng học viên bảo vệ thành công đề tài luận văn

Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên khoá K24B sẽ được diễn ra trong 02 ngày (24/11 và 25/11/2018). Những luận văn đạt yêu cầu sẽ được phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.