Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Sáng 08/12/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 chuyên ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế nông nghiệp.

Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong 37 Hội đồng chấm luận văn chuyên ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế nông nghiệp.

Tại hội đồng bảo vệ luận văn, các học viên trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu với các đề tài gắn liền với chuyên ngành học và tính ứng dụng thực tiễn. Mỗi đề tài đều trình bày rõ nội dung cơ bản, các cơ sở lý luận, đánh giá được thực trạng, đưa ra giải pháp và hoàn thành đề tài nghiên cứu.

Các thành viên trong hội đồng cũng đã đưa ra những nhận xét, góp ý; ghi nhận những kết quả đã đạt được của các học viên, đồng thời chỉ ra những hạn chế ở mỗi đề tài để giúp học viên có thêm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho những đề tài trong tương lai.

Các thành viên trong hội đồng đưa ra câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên

Theo đánh giá chung của hội đồng thì các học viên đã có sự chuẩn bị cẩn thận và hoàn thành mục tiêu nghiên cứu của một luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế và Kinh tế nông nghiệp. Các luận văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn, các thông tin và số liệu đáng tin cậy, bố cục hợp lý, trình bày khoa học.

Hội đồng chấm luận văn tặng hoa chúc mừng học viên bảo vệ thành công đề tài luận văn

Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 chuyên ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế nông nghiệp sẽ được diễn ra trong 02 ngày (08/12 và 09/12/2018). Những luận văn đạt yêu cầu sẽ được phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.