Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Trong 02 ngày 25/11 và 26/11/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2017 cho các học viên cao học các chuyên ngành: Lâm học; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý kinh tế; Kinh tế nông nghiệp.

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 gồm 102 Hội đồng thuộc các chuyên ngành: Lâm học (25 Hội đồng); Quản lý tài nguyên rừng (11 Hội đồng); Quản lý kinh tế & Kinh tế nông nghiệp (66 Hội đồng) được thành lập với sự tham gia của nhiều chuyên gia, giảng viên là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác và giảng dạy của các trường Đại học, Viện nghiên cứu và cơ quan quản lý các cấp.

Sau hai năm học tập, rèn luyện, luận văn tốt nghiệp là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Tại các Hội đồng bảo vệ luận văn, sau khi nghe phần trình bày của các học viên, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được của các học viên, cũng đã chỉ ra những hạn chế để hoàn thiện luận văn.

Đánh giá về các đề tài tham gia bảo vệ đợt này, các Hội đồng chấm luận văn đều nhận định các luận văn có hình thức phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đều có tính sáng tạo cao, trình bày khoa học, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất ra các giải pháp ưu việt cho các vấn đề của đề tài đưa ra.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các Luận văn tốt nghiệp của học viên đều được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng Nhà trường công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ

Các Hội đồng chấm luận văn thuộc các chuyên ngành

Hội đồng chấm luận văn chúc mừng học viên đã bảo vệ thành công luận văn