Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Chương trình thạc sĩ Lâm nghiệp Quốc tế

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, ngày 03/11/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên Chương trình thạc sĩ Lâm nghiệp Quốc tế.

Tham dự lễ bảo vệ có các thành viên trong 15 Hội đồng chấm luận văn gồm các giảng viên, chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực về Lâm nghiệp. Các thành viên Hội đồng đều tham gia giảng dạy trong Chương trình Thạc sĩ Lâm nghiệp quốc tế.

Để thực hiện tốt một luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, các học viên đã trải qua hai năm học tập lý thuyết, thực tập, dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tổng hợp số liệu, khảo sát thực tế làm luận văn tốt nghiệp … và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều phía giảng viên hướng dẫn; các thầy, cô trong trường; cơ sở cung cấp thông tin cho đề tài nghiên cứu.

Tại các Hội đồng bảo vệ luận văn, sau khi nghe phần trình bày của các học viên, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; đưa ra những câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Học viên tự tin bảo vệ luận văn thạc sĩ trước Hội đồng

Đánh giá về các đề tài tham gia bảo vệ, các Hội đồng chấm luận văn đều nhận định các luận văn có hình thức phù hợp với chuyên ngành đào tạo, tính sáng tạo, trình bày khoa học, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất ra các giải pháp cho những vấn đề của đề tài đưa ra.

Các thành viên trong hội đồng đều đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của mỗi đề tài; các số liệu, tài liệu được thu thập một cách khoa học và được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ chương trình Lâm nghiệp Quốc tế sẽ đánh giá, chấm điểm. Những luận văn đạt yêu cầu sẽ được phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.