Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho khoá 17, 18

Trong các ngày 11, 12/08/2012, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ cho các học viên cao học thuộc các ngành Lâm học, Cơ giới hóa Lâm nghiệp và Kinh tế Nông nghiệp khóa 2010 – 2012.

Theo đánh giá của Hội đồng phản biện, nhiều đề tài của học viên bảo vệ đợt này có tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao, có thể ứng dụng ngay để giải quyết các vấn đề bức xúc tại nơi mà học viên nghiên cứu.

Bên cạnh đó Hội đồng phản biện cũng rất thẳng thắn góp ý với những thiếu xót của các đề tài còn khiếm khuyết. Điều này cho thấy Nhà trường quyết tâm trong việc đảm bảo chất lượng đầu ra trong hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đợt bảo vệ cho các học viên khóa 17 và 18 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiều học viên đạt số điểm khá cao trong niềm vui của gia đình, thầy cô và bạn bè.