Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ Sử học của Nghiên cứu sinh Nguyễn Sỹ Hà

Ngày 30/8/2018, tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Sỹ Hà đã bảo vệ luận án Tiến sĩ Sử học, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, đề tài: “Giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1991 đến năm 2010″ .

Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên (theo quyết định số: 3168/QĐ-HVKHXH ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Học viện khoa học xã hội) gồm:

STT

Thành viên

Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Trần Đức Cường

 Chủ tịch HĐ

Khoa Sử học, Học viện Khoa học xã hội

2

 TS. Duy Thị Hải Hường

 Thư ký HĐ

Khoa Sử học, Học viện Khoa học xã hội

3

PGS.TS. Đinh Xuân Lý

 Phản biện 1

Đại học Quốc gia Hà Nội

4

PGS.TS. Hoàng Hồng

 Phản biện 2

Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5

PGS.TS. Hà Mạnh Khoa

 Phản biện 3

Khoa Sử học, Học viện Khoa học xã hội

6

 PGS.TS. Trịnh Vương Hồng

 Uỷ viên HĐ

 Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

7

 PGS.TS. Đào Tố Uyên

 Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Sỹ Hà trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến nhận xét của 3 phản biện, các ủy viên trong Hội đồng và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản tóm tắt luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Nguyễn Sỹ Hà là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1991 đến năm 2010” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Sử học, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, mã số: 9 22 90 13 với số phiếu tán thành là 06/06 (01 thành viên vắng mặt, có lý do). NCS Nguyễn Sỹ Hà xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị Giám đốc Học viện Khoa học xã hội cấp bằng Tiến sĩ Sử học cho NCS Nguyễn Sỹ Hà.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh và Hội đồng nghe Quyết định của Giám đốc Học viện KHXH về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp học viện.

PGS. TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Sỹ Hà tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS. TS. Trần Đức Cường, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi, thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Lâm Nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu sinh phát biểu cảm ơn, tặng hoa tri ân các nhà khoa học trong Hội đồng và thầy giáo hướng dẫn