Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tất Thắng

Ngày 5 tháng 6 năm 2019, Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Tất Thắng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Gỗ & Kỹ Thuật tại trường Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc Trung Quốc.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

 GS.TS Vương Bằng

Chủ tịch Hội đồng 

 Đại học Công nghiệp Harbin

2

 GS.TS Tằng Xuân Lôi

Thành viên Hội đồng 

 Viện nghiên cứu Khoa học Gỗ tỉnh Hắc Long Giang

3

 GS.TS Quách Minh Huy

Thành viên Hội đồng  

 Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc Trung Quốc

4

 GS.TS Hứa Dân

Thành viên Hội đồng  

 Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc Trung Quốc

5

 GS.TS Vu Hải Bằng

Thành viên Hội đồng  

 Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc Trung Quốc

6

 GS.TS Tạ Diên Quân

Thành viên Hội đồng  

 Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc Trung Quốc

7

 PGS.TS Lưu Nghênh Đào

Thư ký Hội đồng  

 Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc Trung Quốc

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý Plasma đến khả năng dán dính của ván mỏng gỗ Thông Rụng Lá xử lý nhiệt”. Kết quả chính của Luận án đã:

– Nghiên cứu đã tìm ra chế độ xử lý nhiệt ở 200 oC trong 4h với môi trường khí N2 bảo vệ, ván mỏng gỗ Thông Rụng Lá chuyển từ gỗ màu nhạt sang gỗ màu đậm tương đồng với màu sắc của một số loài gỗ quý. Điều này giúp tăng giá trị của gỗ mọc nhanh rừng trồng. Tuy nhiên ván sau khi xử lý nhiệt cho khả năng dán dính giảm, góc làm ướt tăng lên.

– Nghiên cứu đã sử dụng công nghệ xử lý bề mặt Plasma với 4 loại khí N2, O2, Ar, Air tác động lên bề mặt ván mỏng gỗ Thông Rụng Lá đã qua xử lý nhiệt. Kết quả cho thấy, thông qua xử lý Plasma bề mặt của ván mỏng đã được cải thiện rõ rệt. Bề mặt góc làm ướt giảm từ 95o xuống 11o giúp tăng cường khả năng dán dính; cường độ chống nén cắt tăng lên 24%; cường độ kéo tăng lên 30.58%.

– Thông qua phân tích cấu trúc hóa học bề mặt gỗ sau khi xử lý plasma bằng phổ hồng ngoại (FTIR), phổ (XPS), phổ nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy các nhóm chứa oxy bao gồm nhóm OH, COOH, C=O đã được tạo ra trên bề mặt của ván mỏng giúp lan truyền chất kết dính cũng như cải thiện độ bền liên kết. Đồng thời thông qua phân tích kính hiển vi quét điện tử (SEM) cho thấy bề mặt của ván mỏng xử lý plama đã trở nên thô giáp hơn. Tất cả điều này giải thích cho cơ chế tăng cường khả năng dán dính của ván mỏng xử nhiệt bằng Plasma.

– Các kết quả của luận án đã được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới thuộc hệ thống SCI/SCIE như: Holzforschung, European Journal of Wood and Wood Products, BioResources, Applied Surface Science, Journal of Forestry Research.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Tất Thắng đã được Hội đồng đánh giá rất cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng, NCS Nguyễn Tất Thắng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ, chuyên ngành: Khoa học Gỗ &Kỹ Thuật.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

NCS Nguyễn Tất Thắng tự tin bảo vệ trước Hội đồng​

Chụp ảnh cùng Hội đồng​