Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Hoàn

Ngày 14/2/2019, Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hải Hoàn đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành kết cấu (vật liệu gỗ) tại trường đại học Griffith, Queensland, Australia.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

 1

 A/Prof. Benoit Gilbert

 Supervisor

Griffith Univesity

 2

 Dr. Robbie MacGavin

 External Supervisor

Department of Agriculture and Fisheries, Queensland

3

 Prof. Dong-Sheng Jeng

HDR convenor

Griffith Univesity

 4

 Dr. Jeung-Hwan Doh

Examiner  

 Griffiht Univesity

 5

 Dr. Hassan kamrampour

Associated Supervisor 

 Griffiht Univesity

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Hải Hoàn đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng, NCS Nguyễn Hải Hoàn xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ, chuyên ngành: Kết cấu (gỗ)Tên đề tài luận án “Phát triển vật liệu gỗ kỹ thuật giá trị cao sản xuất từ gỗ đường kính nhỏ khai thác từ rừng trồng và rừng tự nhiên”. Kết quả chính của Luận án đã tạo ra được hai loại vật liệu LVL (Laminated veneer lumber) và LVL-C (cross-laminated veneer lumber) từ gỗ tự nhiên và gỗ rừng trồng có đường kính nhỏ (< 28 cm). Sản phẩm của đề tài có thể sử dụng làm dầm trong xây dựng nhà hoàn toàn bằng gỗ cao và thấp tầng.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Hoàn