Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh của nghiên cứu sinh Trương Tất Đơ

Sáng 20/12/2014 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Trương Tất Đơ với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của rừng trồng cao su (Hevea brasiliensis) đến môi trường ở vùng Bắc Trung Bộ.”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Vương Văn Quỳnh – Viện Sinh thái rừng & Môi trường – Đại học Lâm nghiệp và PGS.TS Võ Đại Hải – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1345/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 07 tháng 11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên HĐ

Chức trách

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Phùng Văn Khoa

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Mai Văn Trịnh

Phản biện 1

Viện Môi trường nông nghiệp – Bộ NN&PTNT

4

PGS.TS. Phạm Văn Điển

Phản biện 2

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

TS.Đặng Văn Thuyết

Phản biện 3

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

PGS.TS. Ngô Đình Quế

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Đỗ Xuân Lân

Uỷ viên HĐ

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. NCS Trương Tất Đơ đã tự tin bảo vệ luận án của mình. Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt. Luận án của NCS được Hội đồng cũng như các nhà khoa học đánh giá cao. Luận án đã tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng của rừng Cao su ở vùng Bắc Trung Bộ đến môi trường đất, nước và không khí, bổ sung cơ sở khoa học và những hiểu biết về ảnh hưởng của rừng trồng Cao su đến một số yếu tố môi trường rừng, qua đó đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm hạn chế tác động tiêu cực của rừng cao su tới môi trường.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Trương Tất Đơ là một công trình nghiên cứu hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của rừng trồng cao su (Hevea brasiliensis) đến môi trường ở vùng Bắc Trung Bộ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm Sinh; Mã số: 62 62 02 05 với số phiếu tán thành là 7/7. Nghiên cứu sinh Trương Tất Đơ xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm Sinh cho NCS Trương Tất Đơ.

Một số hình ảnh tiêu biểu

NCS Trương Tất Đơ tự tin trình bày và bảo vệ Luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch Hội đồng chấm luận án đọc bản tổng hợp nhận xét luận án

GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Đại diện thầy hướng dẫn phát biểu chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công

PGS.TS. Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp chúc mừng tân tiến sĩ

Tân tiến sĩ Trương Tất Đơ trong niềm vui chung của gia đình, đồng nghiệp