Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh của nghiên cứu sinh Ngô Văn Nhương

Ngày 05/5/2016, tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Văn Nhương, với đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật tạo giống cây Mun ở miền Bắc Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Lê Xuân Trường và PGS.TS. Phạm Đức Tuấn.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 420/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách

trong Hội đồng

Đơn vị

công tác

1

GS.TS. Ngô Quang Đê

Chủ tịch HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2

TS. Nguyễn Minh Thanh

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

TS. Hoàng Vũ Thơ

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Phản biện 2

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Hà Huy Thịnh

Phản biện 3

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

PGS.TS. Trần Minh Hợi

Uỷ viên HĐ

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

7

PGS.TS. Vũ Quang Nam

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

 

Sau khi nghe NCS Ngô Văn Nhương trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án. Kết quả nghiên cứu của luận án đã bổ sung các thông tin về đặc điểm lâm học, sinh thái học của loài Mun góp phần cho việc bảo tồn nguồn gen; Xác định và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật tạo cây con Mun phục vụ cho trồng rừng; Những kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp, học sinh, sinh viên, nông dân… trong định hướng phát triển các loài cây gỗ quý hiếm.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình – nơi nghiên cứu sinh công tác, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè, NCS Ngô Văn Nhương đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật tạo giống cây Mun (Diospyros mun A.Chev. ex Lecomte) ở miền Bắc Việt Nam” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh mã số 62 62 02 05, với số phiếu tán thành là 7/7. Nghiên cứu sinh Ngô Văn Nhương xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Ngô Văn Nhương.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ

 GS.TS. Ngô Quang Đê – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Ngô Văn Nhương tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: TS. Hoàng Vũ Thơ

Phản biện 2: PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Phản biện 3: TS. Hà Huy Thịnh

TS. Nguyễn Minh Thanh – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Nguyển Văn Thiết – Đại diện trường Đại học Lâm nghiệp chúc mừng NCS

Đại diện cơ quan nơi NCS công tác tặng hoa chúc mừng