Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh của nghiên cứu sinh Bùi Thị Huyền

Sáng 05/5/2015 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Thị Huyền với đề tài “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học cho việc thâm canh rừng Luồng tại Thanh Hóa”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phạm Văn Điển.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên (theo quyết định số: 378/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong

Hội đồng

Đơn vị công tác

1

 GS.TS Ngô Quang Đê

 Chủ tịch HĐ

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

2

 TS Nguyễn Minh Thanh

 Thư ký HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

3

 GS.TS Võ Đại Hải

 Phản biện 1

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

 PGS.TS Ngô Đình Quế

 Phản biện 2

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

5

 PGS.TS Trần Thị Thu Hà

 Phản biện 3

 Trường Đại học Thái Nguyên

6

 PGS.TS Trần Văn Con

 Uỷ viên HĐ

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

 TS Hà Quang Khải

 Uỷ viên HĐ

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. NCS Bùi Thị Huyền đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Luận án đã phân loại lập địa rừng trồng Luồng dựa vào mối quan hệ giữa sinh trưởng rừng với các nhân tố lập địa trên cơ sở tiêu chuẩn phân cấp chất lượng cây Luồng, từ đó đề xuất được mô hình trồng Luồng mong muốn làm cơ sở cho việc nuôi dưỡng và khai thác rừng bền vững. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Bùi Thị Huyền là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án Nghiên cứu một số cơ sở khoa học cho việc thâm canh rừng Luồng tại Thanh Hóa” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm Sinh;  Mã số: 62 62 02 05 với số phiếu tán thành là 6/6. Nghiên cứu sinh Bùi Thị Huyền xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm Sinh cho NCS Bùi Thị Huyền.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS

NCS Bùi Thị Huyền bảo vệ luận án trước Hội đồng

GS.TS Võ Đại Hải phản biện 1

PGS.TS Ngô Đình Quế phản biện 2

PGS.TS Trần Thị Thu Hà phản biện 3

GS.TS Ngô Quang Đê – Chủ tịch Hội đồng chấm luận án đọc bản tổng hợp nhận xét luận án và kết luận

NCS Bùi Thị Huyền chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng