Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng của nghiên cứu sinh Ngô Văn Tú

Ngày 19/11/2015 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng mã số 62.62.02.08 của nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Văn Tú với đề tài: “Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh Spot-5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh Bắc Kạn”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TSKH Nguyễn Duy Chuyên.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên (theo quyết định số: 1662/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong

Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung

Chủ tịch HĐ

Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

2

TS Lê Xuân Trường

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS Phùng Văn Khoa

Phản biện 1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS Trần Văn Con

Phản biện 2

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS Phạm Ngọc Giao

Phản biện 3

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

GS.TS Vũ Tiến Hinh

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS Đỗ Xuân Lân

Uỷ viên HĐ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sau khi nghe NCS Ngô Văn Tú trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án. Kết quả luận án đã chỉ ra giá trị xám độ thuần túy trên bốn kênh ảnh vệ tinh SPOT-5 chưa đủ để phân loại các trạng thái rừng và đất lâm nghiệp tại Việt Nam mà cần có thêm những chỉ số phân bố không gian của giá trị xám độ như độ lệch chuẩn xám độ, chỉ số Homogeneity, chỉ số Dissimilarity và chỉ số Entropy, qua đó phân loại thêm được bảy trạng thái rừng từ ảnh vệ tinh SPOT-5. Luận án đã áp dụng phương pháp tổ hợp các khoảng của nhiều đặc trưng ảnh để phân loại các đối tượng trạng thái rừng và đất lâm nghiệp mà trước đây chưa nghiên cứu nào đánh giá, xây dựng được bản đồ trữ lượng gỗ cho từng điểm ảnh theo phương pháp “những điểm quan sát gần giá trị xám độ nhất k-nn” để kết hợp với những đặc trưng ảnh khác phục vụ phân loại trạng thái rừng và đất lâm nghiệp tại Việt Nam.

Hội đồng đánh giá luận án diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận  án cấp Trường. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp, đại diện cơ quan nơi NCS làm việc, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè, NCS Ngô Văn Tú đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Ngô Văn Tú là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án "Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh Spot-5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh Bắc Kạn" đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng;  Mã số: 62.62.02.08 với số phiếu tán thành là 06/06. Nghiên cứu sinh Ngô Văn Tú xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng cho NCS Ngô Văn Tú.

Hình ảnh trong Lễ bảo vệ

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Ngô Văn Tú tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: PGS.TS Phùng Văn Khoa

Phản biện 3: TS Phạm Ngọc Giao

TS Lê Xuân Trường – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS Nguyển Văn Thiết – Đại diện trường Đại học Lâm nghiệp chúc mừng NCS

TS Đinh Văn Đề – Trưởng phòng KHCN&MT Viện Điều tra Quy hoạch rừng đại diện cơ quan nơi NCS công tác tặng hoa chúc mừng

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án