Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Trần Văn Tùng

Sáng 25/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Văn Tùng, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; mã số: 62 52 01 03.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1447/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Phạm Văn Lang

Chủ tịch HĐ

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

2

PGS.TS. Dương Văn Tài

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Bang

Phản biện 1

Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

4

PGS.TS. Nông Văn Vìn

Phản biện 2

Học Viện nông nghiệp Việt Nam

5

PGS.TS. Trần Quang Hùng

Phản biện 3

Học Viện kỹ thuật quân sự

6

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

TS. Trần Văn Tưởng

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án Nghiên cứu động lực học dọc liên hợp máy kéo bốn bánh và rơ moóc một trục khi vận chuyển gỗ trên đường lâm nghiệp. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Nhật Chiêu và TS. Nguyễn Văn Bỉ.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Trần Văn Tùng trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; mã số: 62 52 01 03, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Dương Văn Tài – Thư ký Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế về nội dung, hình thức của Luận án để NCS khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã xây dựng được mô hình tính toán động lực học dọc của liên hợp máy kéo bốn bánh với rơ mooc một trục khi có khớp nối mềm và kể đến biến dạng theo phương tiếp tuyến của bánh xe chủ động; đã thiết kết, chế tạo khớp nối mềm giữa máy kéo và rơ mooc với độ cứng và hệ số cản dùng cho tính toán lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm; đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của khớp nối mềm tới phản lực pháp tuyến lên cầu trước máy kéo khi liên hợp máy tăng tốc theo hướng lên dốc và phanh khi liên hợp máy xuống dốc.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Trần Văn Tùng đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Trần Văn Tùng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp sớm cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho NCS Trần Văn Tùng.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Phạm Văn Lang – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Trần Văn Tùng bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Bang

Phản biện 2: PGS.TS. Nông Văn Vìn

Phản biện 3: PGS.TS. Trần Quang Hùng

Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Văn Quân

Ủy viên: TS. Trần Văn Tưởng

PGS.TS. Dương Văn Tài – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp đơn vị nơi NCS công tác phát biểu phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa người hướng dẫn

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án