Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Trần Văn Thắng

Sáng 04/11/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Văn Thắng, chuyên ngành Lâm sinh; mã số 62 62 02 05.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1845/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Trần Quang Bảo

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Nguyễn Hải Hòa

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Bế Minh Châu

Phản biện1

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

PGS.TS. Phùng Văn Khoa

Phản biện 2

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

PGS.TS. Nguyễn Đăng Quế

Phản biện 3

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

6

TS. Trần Thị Tuyết Hằng

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Nguyễn Xuân Niệm

Uỷ viên HĐ

Sở Khoa học Công nghệ Kiên Giang

Tên đề tài luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp quản lý thủy văn phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Thái Thành Lượm.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Trần Văn Thắng trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Trần Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã xác định được một số cơ sở khoa học quan trọng áp dụng cho quản lý thủy văn đảm bảo cho rừng sinh trưởng bình thường và an toàn về lửa rừng cho hệ sinh thái rừng tràm; đã lượng hóa được mối quan hệ giữa mực nước với đa dạng sinh học, sinh trưởng rừng tràm, phát thải CO2 trong đất than bùn và nguy cơ cháy rừng; xác định được chế độ nước thích hợp cho phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời đề xuất được phương án quản lý nước hợp lý phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Trần Văn Thắng đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Trần Văn Thắng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lâm sinh cho NCS Trần Văn Thắng.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Trần Văn Thắng bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Nguyễn Hải Hòa – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Kiên Giang, đại diện đơn vị NCS công tác phát biểu và tặng hoa chúc mừng

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS chụp ảnh lưu niệm với Người hướng dẫn khoa học – PGS.TS. Thái Thành Lượm

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án