Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Tô Quốc Huy

Sáng 11/10/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Tô Quốc Huy, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 9520103.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1537/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tênThành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1GS.TS. Chu Văn ĐạtChủ tịch HĐHọc viện Kỹ thuật quân sự
2TS. Trần Văn TưởngThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Bùi Hải TriềuPhản biện1Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
4PGS.TS. Hoàng ViệtPhản biện 2Trường Đại học Lâm nghiệp
5PGS.TS. Đặng Tiến HoàPhản biện 3Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
6PGS. TS. Vũ Khắc BẩyUỷ viên HĐHội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp
7PGS. TS. Dương Văn TàiUỷ viên HĐTrường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu khả năng kéo bám và ổn định của liên hợp máy kéo bánh hơi với cày chăm sóc rừng làm việc trên đất dốc”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Nhật Chiêu và TS. Đoàn Văn Thu.

Sau khi nghe NCS Tô Quốc Huy trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí;mã số: 9520103 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Chu Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp mới của luận án:

Mô hình động lực học của LHM được mô phỏng trên phần mềm Matlab – Simulink sử dụng thông số đầu vào là lực cản cày PC(t) là hàm biến đổi theo thời gian thu được từ thực nghiệm, do đó kết quả nghiên cứu được phản ánh sát với điều kiện thực tế về địa hình và tính chất đất đai.

Đề xuất được mô hình ổn định hướng của máy kéo bánh khi làm việc trên dốc ngang cho phép xác định được góc xoay bánh lái để duy trì hướng chuyển động thẳng trên dốc ngang. Đây là cơ sở để nghiên cứu thiết lập chương trình điều khiển tự động máy kéo bánh làm việc trên dốc ngang.

Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng được đường đặc tính kéo bám của hệ thống di động cải tiến của máy kéo; xác định hệ số lực cản riêng của cày chảo đối với đất lâm nghiệp tại vùng Đông Bắc Bộ.

Cải tiến được hệ thống di động nâng cao khả năng kéo bám, ổn định của LHM khi làm việc ở những điều kiện khác nhau. (ruộng nước, đất dốc lâm nghiệp, vận chuyển trên đường), nâng cao hiệu quả sử dụng.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Tô Quốc Huy đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Tô Quốc Huy xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí cho NCS Tô Quốc Huy.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

Nghiên cứu sinh Tô Quốc Huy bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Trần Văn Tưởng – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

TS. Hoàng Văn Thắng – Trưởng Ban Khoa học, đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện KHLN VN tặng hoa chúc mừng NCS