Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Sounthone Douangmala

Sáng 18/10/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Sounthone Douangmala, chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1615/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tên Thành viên Hội đồngChức danh trong Hội đồngĐơn vị công tác
1GS.TS. Phạm Xuân HoànChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm Nghiệp
2PGS.TS. Nguyễn Minh ThanhThư kýTrường Đại học Lâm Nghiệp
3PGS.TS. Lê Xuân TrườngPhản biện 1Trường Đại học Lâm Nghiệp
4PGS.TS. Phí Hồng HảiPhản biện 2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
5TS. Dương Tiến ĐứcPhản biện 3Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp nhiệt đới
6TS. Nguyễn Quốc DựngUỷ viênViện Điều tra quy hoạch rừng
7TS. Triệu Thái HưngUỷ viênViện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nhân giống loài Gõ Đỏ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Crain) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoai Nhang, huyện Xaythany, thủ đô Viêng chăn, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Trần Việt Hà và PGS.TS. Phạm Đức Tuấn.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Sounthone Douangmala trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số 9620205, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – PGS. TS. Phạm Xuân Hoàn đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những kết luận khoa học, những điểm mới, đóng góp mới của luận án:

– Đã bổ sung một số đặc điểm sinh học, mã vạch, sinh thái và tái sinh tự nhiên của loài Gõ đỏ tại khu vực nghiên cứu.

– Đã xác định được đặc điểm sinh lý hạt giống và khả năng nhân giống (hữu tính và vô tính) tạo cây con Gõ đỏ ở giai đoạn vườn ươm.

Mặc dù NCS Sounthone Douangmala là người nước ngoài, đang công tác tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Bolikhamxay, nhưng với sự nỗ lực và cố gắng, Luận án của NCS đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Sounthone Douangmala xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp sớm cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lâm sinh cho NCS Sounthone Douangmala.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi Lễ bảo vệ

Nghiên Cứu Sinh Sounthone Douangmala tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Các thành viên Hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS