Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Phạm Văn Duẩn

Sáng 30/12/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Văn Duẩn, chuyên ngành ngành Điều tra và Quy hoạch rừng, mã số: 9620208.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 2324/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Vương Văn Quỳnh

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Nguyễn Hải Hòa

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Trần Quang Bảo

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

TS. Hoàng Việt Anh

Phản biện 2

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Nguyễn Huy Dũng

Phản biện 3

Viện Điều tra quy hoạch rừng

6

PGS.TS. Nguyễn Đình Dương

Uỷ viên HĐ

Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam

7

TS. Ngô Văn Tú

Uỷ viên HĐ

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án Nghiên cứu kỹ thuật xác định trữ lượng rừng từ ảnh vệ tinh tại tỉnh Đắk Nông. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Trọng Bình và TS. Nguyễn Thanh Hoàn.

Sau khi nghe NCS Phạm Văn Duẩn trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng, mã số: 9620208 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án là công trình nghiên cứu một cách toàn diện kỹ thuật xác định trữ lượng rừng từ ảnh vệ tinh cho đối tượng rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh tại tỉnh Đắk Nông: Lựa chọn ảnh; Xử lý ảnh; Lựa chọn các biến từ ảnh; Xác định trữ lượng rừng tại hiện trường; Lựa chọn các thuật toán để xây dựng mô hình; Đánh giá sai số của các mô hình và xác định các yếu tố chính về kỹ thuật ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình xác định trữ lượng rừng; Xác định trữ lượng rừng đến từng điểm ảnh; Xác định trữ lượng rừng đến từng lô rừng. Thông qua kết quả luận án, khẳng định khả năng sử dụng ảnh vệ tinh LANDSAT-8 và ALOS-2/PALSAR-2 và kết hợp 2 loại ảnh này trong việc xác định trữ lượng cho kiểu rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh tại tỉnh Đắk Nông nói riêng và những khu vực khác ở Việt Nam có điều kiện tương tự nói chung. Luận án cung cấp cơ sở lý luận và những phương pháp nghiên cứu nhằm xác định trữ lượng rừng từ ảnh vệ tinh có thể được sử dụng để tham khảo trong nhiều nghiên cứu khác ở Đắk Nông nói riêng và Việt Nam nói chung.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Phạm Văn Duẩn đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Phạm Văn Duẩn xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng cho NCS Phạm Văn Duẩn.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Phạm Văn Duẩn bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Hải Hòa – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà khoa học

.

PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa người hướng dẫn khoa học

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án