Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Oudone Sichaleune

Sáng ngày 11/5/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Oudone Sichaleune (Quốc tịch CHDCND Lào),chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản; Mã số 62 54 03 01.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 423/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách

trong Hội đồng

Đơn vị

công tác

1

GS.TS. Trần Văn Chứ

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Vũ Mạnh Tường

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Cao Quốc An

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS. Hoàng Hữu Nguyên

Phản biện 2

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phản biện 3

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

TS. Võ Thành Minh

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Nguyễn Quang Trung

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận ánNghiên cứu một số yếu tố của công nghệ xử lý biến dạng gỗ xẻ Bạch đàn trắng (Eucalyptus Camandulensis) bằng phương pháp xẻ”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Oudone Sichaleune trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản; mã số 62 54 03 01, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – GS. TS. Trần Văn Chứ đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án là đã xác định được mối quan hệ giữa biến dạng của gỗ xẻ từ gỗ Bạch đàn trắng và quy luật biến động của khối lượng riêng, tỷ lệ co rút (xuyên tâm, tiếp tuyến và dọc thớ) theo hướng bán kính và hướng chiều cao thân cây; xác lập được bản đồ xẻ gỗ Bạch đàn trắng một cách hợp lí (giảm thiểu biến dạng), gồm: Sơ đồ cắt khúc, phương pháp xẻ và trình tự xẻ; giải thích nguyên nhân gây ra sự biến dạng lớn ở gỗ xẻ Bạch đàn trắng để làm luận cứ cho việc đề xuất  phương pháp xẻ hợp lý nhằm  giảm thiểu biến dạng gỗ khi xẻ.

Mặc dù NCS Oudone Sichaleune là người nước ngoài, đang công tác tại Đại học Quốc gia Lào (NUOL), nhưng với sự nỗ lực và cố gắng, Luận án của NCS đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Oudone Sichaleune xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp sớm cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản cho NCS Oudone Sichaleune.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Trần Văn Chứ – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Oudone Sichaleunetự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: PGS.TS. Cao Quốc An

Phản biện 2: PGS.TS. Hoàng Hữu Nguyên

Phản biện 3: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

TS. Vũ Mạnh Tường – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án