Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hưng

Ngày 14/8/2016 tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành: Lâm sinh, mã số: 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Việt Hưng với đề tài: “Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng Thế giới tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Nhâm.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên (theo quyết định số: 2007/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong

Hội đồng

Đơn vị công tác

1

 GS.TS. Vương Văn Quỳnh

 Chủ tịch HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

2

 TS. Phạm Minh Toại

 Thư ký HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

3

 PGS.TS. Triệu Văn Hùng

 Phản biện 1

 Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

 PGS.TSKH.Nguyễn Duy Chuyên

 Phản biện 2

 Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

 PGS.TS. Trần Quang Bảo

 Phản biện 3

 Trường Đại học Lâm nghiệp

6

 TS.Bùi Chính Nghĩa

 Uỷ viên HĐ

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

7

 TS. Lê Sỹ Việt

 Uỷ viên HĐ

 Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

 

Sau khi nghe NCS Nguyễn Việt Hưng trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án. Kết quả luận án đã xác định được một số cơ sở khoa học trong điều chỉnh sản lượng rừng trồng Keo tai tượng về trạng thái ổn định theo diện tích và theo trữ lượng phục vụ công tác quản lý rừng bền vững tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Lập được kế hoạch điều chỉnh sản lượng rừng trồng Keo tai tượng cho 3 lâm trường đại diện của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình trên cơ sở đảm bảo sản lượng rừng cân bằng, ổn định, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội góp phần quản lý rừng bền vững tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Nguyễn Việt Hưng là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng Thế giới tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 62 62 02 05 với số phiếu tán thành là 06/06. Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hưng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Nguyễn Việt Hưng.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ

GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hưng tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Duy Chuyên

Phản biện 3: PGS.TS. Trần Quang Bảo

TS. Phạm Minh Toại – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu chúc mừng NCS

Ông Vũ Xuân Thôn – Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp đại diện nơi nghiên cứu sinh công tác phát biểu

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án