Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hưng, ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản

Sáng 26/10/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Việt Hưng, chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản, mã số: 9549001.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1857/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTThành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Lý Tuấn TrườngChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2PGS.TS. Trịnh Hiền MaiThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Tạ Thị Phương HoaPhản biện1Trường Đại học Lâm nghiệp
4PGS.TS. Nguyễn Thị Bích NgọcPhản biện 2Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
5TS. Bùi Duy NgọcPhản biện 3Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
6TS. Nguyễn Quang TrungUỷ viên HĐHội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
7TS. Trần Tuấn NghĩaUỷ viên HĐHội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án “Ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất của Luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D. Z. Li) làm cơ sở định hướng sử dụng”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Phạm Văn Chương

Sau khi nghe NCS Nguyễn Việt Hưng trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản, mã số: 9549001 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Lý Tuấn Trường – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận của luận án

Về mặt học thuật:

+ Luận án là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu một cách chi tiết về biến động cấu tạo, tính chất của Luồng theo tuổi cây và vị trí trên thân cây;

+ Luận án đã nghiên cứu mối tương quan giữa 2 yếu tố tuổi và vị trí theo chiều cao thân cây đến sự biến động về cấu tạo (độ dày thành, mật độ bó mạch, diện tích bó mạch, độ dày vách tế bào sợi, sự sắp xếp tế bào, chiều dài sợi, đường kính sợi); biến động về thành phần hoá học, tính chất vật lý và cơ học của Luồng

+ Luận án đã xác định được các mối tương quan giữa các yếu tố cấu tạo ảnh hưởng đến các tính chất cơ học và vật lý của Luồng.

Về mặt lý luận:

+ Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ về bản chất sự thay đổi cấu tạo, thành phần hóa học của Luồng theo tuổi cây và vị trí trên thân cây; quan hệ giữa cấu tạo và tính chất vật lý, cơ học của Luồng.

+ Kết quả nghiên cứu là cơ sở, căn cứ để xác định tuổi khai thác hợp lý, định hướng sử dụng và kinh doanh cây Luồng tại Việt Nam.

– Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án: Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần làm rõ bản chất về sự biến động về cấu tạo,  tính chất của Luồng theo tuổi cây và vị trí trên thân cây và làm rõ bản chất sự biến động tính chất của Luồng là do sự thay đổi của các yếu tố về cấu tạo. Trên cơ sở sự biến động về cấu tạo và tính chất của Luồng theo tuổi và vị trí trên thân cây sẽ là cơ sở để xác định tuổi khai thác và định hương sử dụng hợp lý cây Luồng ở Việt Nam.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Việt Hưng đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Việt Hưng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản cho NCS Nguyễn Việt Hưng.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Lý Tuấn Trường – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hưng bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Trịnh Hiền Mai – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Lãnh đạo Nhà trường và Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS