Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huyến

Sáng 20/07/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Huyến, chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản, mã số: 9549001.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 946/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tênThành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Cao Quốc AnChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2PGS.TS. Trịnh Hiền MaiThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Lý Tuấn TrườngPhản biện 1Trường Đại học Lâm nghiệp
4TS. Bùi Văn ÁiPhản biện 2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
5TS. Trần Tuấn NghĩaPhản biện 3Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
6PGS.TS. Nguyễn Thị Bích NgọcUỷ viên HĐHội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
7TS. Nguyễn Hồng MinhUỷ viên HĐViện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án Nâng cao tính kỵ nước và chống tia uv cho gỗ Bồ đề (Styrax tonkinensis) bằng công nghệ phủ ZnO. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Mạnh Tường và GS.TS. Phạm Văn Chương.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Văn Huyến trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản; mã số: 9549001 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Về mặt học thuật: Luận án là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống công nghệ phủ mặt gỗ Bồ đề bằng ZnO để nâng cao tính kỵ nước và chống tia UV cho gỗ; Luận án đã nghiên cứu sử dụng hợp ZnO để phủ mặt cho gỗ Bồ đề bằng phương pháp thủy nhiệt để cải thiện tính chất gỗ, đặc biệt là tính chất bề mặt gỗ trong đó có tính siêu kỵ nước và chịu UV cho gỗ; Đã xác định được cấu trúc bề mặt bằng hình ảnh FESEM và cấu trúc tinh thể bằng phổ nhiễu xạ tia X (XRD) của lớp phủ ZnO trên gỗ Bồ đề; Luận án đã xác định được điều kiện hợp lý để xử lý cho gỗ sau khi đã phủ ZnO để đạt được tính siêu kỵ nước tốt nhất cho gỗ Bồ đề; Luận án đã nghiên cứu được giải pháp kéo dài tuổi thọ siêu kỵ nước cho bề mặt gỗ Bồ đề phủ ZnO; Luận án đã đề xuất được quy trình công nghệ đơn giản để tạo ra lớp phủ siêu kỵ nước, chịu UV và có độ bền cao cho gỗ Bồ đề.

Về mặt lý luận: Nội dung nghiên cứu của luận án đã góp phần bổ sung cơ sở khoa học về công nghệ phủ mặt gỗ bằng vật liệu nano vô cơ. Đây sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về công nghệ phủ mặt gỗ bằng công nghệ nano để nâng cao tính năng siêu kỵ nước và chịu UV ở Việt Nam; Các kết quả nghiên cứu sẽ mở ra hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực phủ mặt, biến tính gỗ bằng công nghệ và vật liệu nano.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Văn Huyến đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Văn Huyến xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến Lâm sản cho NCS Nguyễn Văn Huyến.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huyến tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Trịnh Hiền Mai – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

Các Thầy trong Hội đồng chấm luận án

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng hai Thầy HDKH

Hội đồng đánh giá Luận án chụp ảnh lưu niệm chúc mừng NCS