Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Trung

Sáng 04/11/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Trung, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 9520103.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1616/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

TTHọ và tênThành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Nguyễn Văn QuânChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2TS. Trần Văn TưởngThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Nguyễn Văn TầnPhản biện1Học viện Kỹ thuật quân sự
4PGS.TS. Nguyễn Ngọc QuếPhản biện 2Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
5PGS.TS. Nguyễn Thanh QuangPhản biện 3Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
6PGS. TS. Nông Văn TinUỷ viên HĐTrường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
7TS. Nguyễn Văn BỉUỷ viên HĐTrường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu động lực học đường cáp vận chuyển Thanh Long ở vùng Tây Nam Bộ”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Dương Văn Tài.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Văn Trung trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí;mã số: 9520103 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp mới của luận án:

Về khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án đã xây dựng được mô hình, thiết lập được phương trình tính toán lực căng ngang (H), độ võng của dây cáp (f) và chiều dài nhịp, hệ  phương trình vi phân chuyển động của giỏ đựng trái thanh long khi di chuyển trên đường cáp và qua bánh chuyển hướng dưới tác động lực gió và vận tốc không đều của dây cáp, từ các phương trình lập được, tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một số thông số về lực căng ngang, chiều dài nhịp, vận tốc di chuyển của giỏ đựng trái thanh long đến các hàm mục tiêu động lực học của đường cáp.

Về thực tiễn:

– Kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng cho việc thiết kế chế tạo và hoàn thiện đường cáp vận chuyển trái thanh long do đề tài cấp nhà nước thiết kế chế tạo.

– Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cho các cơ sở thiết kế chế tạo đường cáp vận chuyển các sản phẩm nông sản.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Trung bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Cao Quốc An – Đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS Nguyễn Văn Trung tặng hoa tri ân Thầy hướng dẫn khoa học