Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Hải

Ngày 08/3/2017, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; mã số 62 62 02 08 của nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Hải, với đề tài “Nghiên cứu áp dụng quản lý rừng tự nhiên bền vững theo tiêu chuẩn FSC tại Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Công Nghiệp Long Đại, tỉnh Quảng Bình”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Trần Hữu Viên và PGS.TS. Nguyễn Trọng Bình.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên (theo quyết định số: 47/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách

trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Trần Việt Hà

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Trần Văn Con

Phản biện1

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

PGS.TS. Vũ Nhâm

Phản biện 2

Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

5

TS. Phạm Minh Toại

Phản biện 3

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

PGS.TS. Đỗ Anh Tuân

Uỷ viên HĐ

Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT I

7

TS. Lê Sỹ Việt

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Sau khi nghe nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Hải trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án. Kết quả luận án đã xây dựng được cơ sở khoa học cho việc lập Kế hoạch quản lý tự nhiên bền vững theo tiêu chuẩn FSC tại Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Long Đại, tỉnh Quảng Bình. Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và logic từ đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng tự nhiên, xác định chức năng và phân khu quản lý rừng, xác định rừng có giá trị bảo tồn cao… đến việc xây dựng bản Kế hoạch quản lý rừng tự nhiên bền vững cho Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn, tỉnh Quảng Bình.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; mã số 62 62 02 08, với số phiếu tán thành là 06/06. Nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Hải xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị Trường Đại học Lâm nghiệp công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng cho NCS Nguyễn Trường Hải.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án:

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Hải tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: PGS.TS. Trần Văn Con

Phản biện 2: PGS.TS. Vũ Nhâm

TS. Trần Việt Hà – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh tặng hoa người hướng dẫn khoa học

Hội đồng chấm luận án chúc mừng nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án