Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Quyền

Sáng 26/7/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Trọng Quyền, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng, mã số: 9620211.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1028/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tênThành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Lê Xuân TrườngChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2TS. Vương Duy HưngThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Vũ Quang NamPhản biện 1Trường Đại học Lâm nghiệp
4PGS.TS. Trần Minh HợiPhản biện 2Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật
5PGS.TS. Nguyễn Trung ThànhPhản biện 3Đại học Khoa học tự nhiên
6PGS.TS. Phí Hồng HảiUỷ viên HĐViện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
7TS. Nguyễn Quốc DựngUỷ viên HĐViện Điều tra quy hoạch rừng

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu cơ sở khoa học bảo tồn nguồn gen các loài thuộc chi Lan kim tuyến (Anoectochilus Blume) tại Thanh Hoá”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Hoàng Văn Sâm và PGS.TS. Bùi Văn Thắng.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Trọng Quyền trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9620211 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Lê Xuân Trường – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Về mặt học thuật: Cung cấp dữ liệu khoa học cho công tác nhận biết loài, bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài thuộc chi Lan kim tuyến (Anoectochilus Blume) tại Thanh Hóa; Bổ sung loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) cho hệ thực vật Việt Nam; 01 loài (Anoectochilus annamensis Aver) cho hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; Nghiên cứu thành công kỹ thuật nhân giống in vitro, kỹ thuật trồng Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) dưới tán rừng và trồng trong nhà lưới bằng cây giống nuôi cấy mô loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata).

Về mặt lý luận: Cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển các loài thuộc chi Lan kim tuyến (Anoectochilus Blume) tại Thanh Hóa; Bổ sung những khoảng trống trong nghiên cứu về phân bố, bảo tồn  và phát triển loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) tại Việt Nam.

Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống về đang dạng các loài thuộc Chi Anoectochilus Blume tại tỉnh Thanh Hóa, với 5 loài, gồm: Anoectochilus calcareus Aver, Anoectochilus elwesii (C.B.Clarke ex Hook.f.) King & Pantl, Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.., Anoectochilus annamensis Aver và Anoectochilus formosanus Hayata; Bổ sung loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) cho hệ thực vật Việt Nam; 01 loài (Anoectochilus annamensis Aver) cho hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; Công trình đầu tiên nghiên cứu nhân giống In vitro, trồng Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) dưới tán rừng và trong nhà lưới bằng cây giống nuôi cấy mô loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) từ nguồn gen tự nhiên thu được tại Thanh Hoá nói riêng và Việt Nam nói chung; Là công trình đầu tiên công bố (02 mã vạch trình tự gen nêu trên) loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) nguồn gen thu thập tại Việt Nam trên ngân hàng gen quốc tế GenBank.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Trọng Quyền đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Trọng Quyền xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng cho NCS Nguyễn Trọng Quyền.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Lê Xuân Trường – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Quyền tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Vương Duy Hưng – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

Các Thầy trong Hội đồng chấm luận án

PGS.TS. Phạm Minh Toai – Phó Hiệu trưởng, đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng hai Thầy HDKH

Đại diện lãnh đạo nơi NCS công tác phát biểu, chúc mừng NCS

.Hội đồng đánh giá Luận án chụp ảnh lưu niệm chúc mừng NCS