Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lục

Sáng 30/11/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Lục, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 9520103.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1691/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tên Thành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Nguyễn Văn QuânChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2TS. Hoàng SơnThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Nguyễn Văn TầnPhản biện1Học viện Kỹ thuật quân sự
4PGS.TS. Vũ Khắc BẩyPhản biện 2Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
5TS. Bùi Việt ĐứcPhản biện 3Học viện Nông nghiệp Việt Nam
6PGS.TS. Nguyễn Nhật ChiêuUỷ viên HĐTrường Đại học Thành Đông
7TS. Phạm Văn TỉnhUỷ viên HĐTrường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án Nghiên cứu xác định một số thông số tối ưu của cưa vòng đứng trong dây chuyền xẻ gỗ tự động. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Dương Văn Tài.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Thị Lục trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí;mã số: 9520103 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp mới của luận án:

Về khoa học: Luận án đã xây dựng được mô hình, thiết lập được hệ phương trình vi phân chuyển động của cưa vòng đứng. Từ các phương trình lập được, tiến hành khảo sát bằng phần mềm Matlab – Simulink ra được đồ thị vận tốc và gia tốc, xác định được hệ số không đồng đều của vận tốc góc, hộ số động lực học; Luận án đã xây dựng được mô hình, thiết lập được phương trình rung động của lưỡi cưa, là phương trình vi phân cấp 4 không thuần nhất. Thông qua phương trình rung động của lưỡi có thể  đánh giá được chất lượng bề mặt ván xẻ; Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận về tối ưu hóa các thông số của cưa vòng đứng trong dây chuyền xẻ gỗ tự động. Sử dụng phương pháp thống kê toán học,  phương pháp đồng dạng và thứ nguyên; Luận án đã xây dựng được mô hình nghiên cứu thực nghiệm của cưa vòng đứng, xác định được một số thông số động lực học phục vụ cho bài toán khảo sát và kiểm chứng mô hình tính toán lý thuyết đã lập.

Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng cho việc hoàn thiện thiết kế, chế tạo cưa vòng đứng trong dây chuyền xẻ gỗ tự động do đề tài cấp nhà nước mã số ĐTĐL.CN-10/16  thiết kế chế tạo; Những kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các đơn vị nghiên cứu, những đơn vị chế tạo cưa vòng đứng.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ luận án

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng điều hành Lễ bảo vệ

NCS Nguyễn Thị Lục tự tin trình bày Luận án trước Hội đồng

Các Thầy trong Hội đồng chấm Luận án

NCS tặng hoa tri ân Thầy hướng dẫn khoa học

Đại diện Khoa Cơ điện và Công trình chúc mừng NCS