Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hưởng

Sáng 26/10/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thế Hưởng, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 06/07 thành viên theo quyết định số: 1629/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong

Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Vũ Quang Nam

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

GS.TS. Nguyễn Đức Thành

Phản biện 1

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Mã

Phản biện 2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

5

TS. Lê Xuân Trường

Phản biện 3

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

TS. Phí Hồng Hải

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Nguyễn Minh Thanh

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu chọn giống bạch đàn có khả năng chịu mặn để trồng rừng ven biển”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Bùi Thế Đồi và PGS.TS. Chu Hoàng Hà.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hưởng trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05, với số phiếu tán thành là 06/06. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã xác định được điều kiện nuôi cấy và nồng độ muối thích hợp để chọn dòng Bạch đàn urô mang biến dị tái tổ hợp có khả năng chịu mặn trong điều kiện nuôi cấy in vitro; xác định được loại mô sẹo, tuổi mô sẹo và liều lượng chiếu xạ phù hợp cho việc gây đột biến theo hướng có lợi đối với Bạch đàn urô; luận án đã bước đầu chọn, tạo được một số dòng Bạch đàn dựa trên nguồn biến dị tái tổ hợp và biến dị soma sử dụng công nghệ nuôi cấy mô – tế bào để chọn lọc sớm các dòng tế bào có tính trạng mong muốn đối với đối tượng là cây lâm nghiệp.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Thế Hưởng đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Thế Hưởng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lâm sinh cho NCS Nguyễn Thế Hưởng.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hưởng bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Vũ Quang Nam – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

TS. Bùi Văn Thắng – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp – Trường Đại học Lâm nghiệp, đại diện đơn vị NCS công tác tặng hoa chúc mừng

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án