Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Vân

Sáng 01/8/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thái Vân, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; mã số 62 52 01 03.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 991/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách

trong Hội đồng

Đơn vị

công tác

1

GS.TS. Chu Văn Đạt

Chủ tịch HĐ

Học viện Kỹ thuật Quân sự

2

TS. Trần Văn Tưởng

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Tần

Phản biện1

Học viện Kỹ thuật Quân sự

4

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quế

Phản biện 2

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5

PGS.TS. Lê Hồng Quân

Phản biện 3

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

6

PGS. TS. Lê Văn Thái

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu động lực học chuyển động của xuồng chữa cháy rừng tràm”Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Dương Văn Tài và PGS.TS. Cao Hùng Phi.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Vân trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; mã số 62 52 01 03, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – GS.TS. Chu Văn Đạt đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án là đã ứng dụng lý thuyết cơ học hệ nhiều vật, sử dụng phương trình Lagrange II để xây dựng mô hình và thiết lập phương trình vi phân chuyển động của xuồng chữa cháy rừng tràm; xây dựng được phương pháp luận nghiên cứu động lực học chuyển động của xuồng chữa cháy rừng tràm, kết quả của luận án làm cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện kết cấu và chế độ sử dụng hợp lý xuồng, nhằm nâng cao tốc độ và tính ổn định, đáp ứng yêu cầu của xuồng chữa cháy rừng tràm

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Thái Vân đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Thái Vân xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp sớm cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho NCS Nguyễn Thái Vân.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Chu Văn Đạt – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Vân bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Tần

Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quế

Phản biện 3: PGS.TS. Lê Hồng Quân

Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Văn Quân

Ủy viên: PGS.TS. Lê Văn Thái

TS. Trần Văn Tưởng – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Cao Hùng Phi – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đại diện đơn vị nơi NCS công tác phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa người hướng dẫn

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án