Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Khắc Lâm

Sáng 15/5/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Khắc Lâm, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng; Mã số: 9620211.

Lễ bảo vệ Luận án thực hiện theo đúng chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội như: giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 441/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tênThành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Phùng Văn KhoaChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2PGS.TS. Bùi Xuân DũngThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Trần Quang BảoPhản biện1Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4TS. Nguyễn Quốc DựngPhản biện 2Viện Điều tra quy hoạch rừng
5TS. Dương Tiến ĐứcPhản biện 3Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm nghiệp nhiệt đới
6PGS. TS Trần Ngọc HảiUỷ viên HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
7TS. Đỗ Xuân LânUỷ viên HĐBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên đề tài luận án Nghiên cứu đề xuất hệ thống giám sát và đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Vương Văn Quỳnh và PGS.TS. Nguyễn Hải Hoà.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Khắc Lâm trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9620211 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án:

Về mặt học thuật:

Luận án đã xây dựng cơ sở khoa học cho việc đề xuất các tiêu chí, tiêu chuẩn cần được giám sát – đánh giá trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam. Đồng thời, luận án đã lựa chọn được mô hình hệ thống giám sát – đánh giá, đã xây dựng và lượng hóa được bộ tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số giám sát – đánh giá phù hợp với yêu cầu pháp lý cũng như thực tiễn chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam.

Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nghiên cứu tiếp theo về giám sát – đánh giá và chi trả dịch vụ môi trường rừng. Các cơ quan quản lý và thực hiện chính sách cũng có thể tham khảo, ứng dụng kết quả của đề tài trong nghiên cứu xây dựng và thực thi chính sách lâm nghiệp liên quan.

Về mặt lý luận:

Đề tài tiến hành nghiên cứu một cách hệ thống về lý luận, các quy định và thực tiễn của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và của giám sát – đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng (GSĐG chi trả DVMTR). Qua đó, luận án góp phần củng cố phương pháp luận trong nghiên cứu xây dựng hệ thống GSĐG chi trả DVMTR. Kết quả nghiên cứu không chỉ giúp đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu của chính sách mà còn xác định được nguyên nhân hạn chế cũng như gợi ý những giải pháp để nâng cao hiệu quả của chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hệ thống GSĐG do luận án xây dựng cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và giám sát thực hiện chính sách của cán bộ kỹ thuật, nhà quản lý và cả người dân có quan tâm.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Khắc Lâm đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Khắc Lâm xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng cho NCS Nguyễn Khắc Lâm.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Khắc Lâm tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng nhận xét và góp ý cho luận án của NCS

PGS.TS. Bùi Xuân Dũng – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện đơn vị đào tạo phát biểu chúc mừng NCS

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịnh Hội đồng chấm luận án

GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Đại diện người hướng dẫn khoa học chúc mừng NCS

Ông Phạm Bá Hùng – Phó GĐ quỹ BVPT rừng Nghệ An, đại diện cơ quan NCS công tac chúc mừng NCS