Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Quang

Sáng 02/6/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hồng Quang, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; mã số: 9 52 01 03.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 514/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Chu Văn Đạt

Chủ tịch

Học viện Kỹ thật Quân sự

2

PGS.TS. Dương Văn Tài

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan

Phản biện1

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Tần

Phản biện 2

Học viện Kỹ thật Quân sự

5

PGS.TS. Đào Mạnh Hùng

Phản biện 3

Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

6

PGS.TS. Lê Văn Thái

Uỷ viên

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quế

Uỷ viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án Nghiên cứu dao động ô tô tải sản xuất lắp ráp ở Việt Nam khi vận chuyển gỗ trên đường lâm nghiệp. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Bang và PGS.TS. Nguyễn Văn Quân.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Hồng Quang trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩchuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; mã số: 9 52 01 03, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Chu Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, Quyết nghị nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ một số thiếu sót về nội dung, hình thức của luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của luận án đã xây dựng mô hình không gian của ô tô tải sản xuất lắp ráp ở Việt Nam khi vận chuyển gỗ rừng trồng trên đường lâm nghiệp có kể đến xoắn khung xe và cản dao động của các bánh lốp, khảo sát dao động của xe; bằng thực nghiệm xác định được các thông số đầu vào cho bài toán dao động, xác định được các dao động thẳng đứng và dao động góc, góc xoắn khung xe khi chở gỗ trên đường lâm nghiệp, minh chứng cho mô hình lý thuyết; đánh giá ảnh hưởng của kết cấu và điều kiện đường xá đến dao động, góc xoắn khung xe, lực động tác dụng lên mặt đường. Kết quả nghiên cứu của đề tài bổ sung căn cứ cho việc nghiên cứu độ bền xoắn khung xe, hoàn thiện thêm kết cấu để nâng cao độ bền, độ êm dịu chuyển động, giảm tải trọng động tác dụng lên mặt đường, đồng thời phục vụ cho việc chọn chế độ sử dụng.

Kết thúc Lễ bảo vệ, luận án của NCS Nguyễn Hồng Quang đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp trường, NCS Nguyễn Hồng Quang xứng đáng nhận học vị tiến sĩ. Hội đồng đã kiến nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho NCS Nguyễn Hồng Quang.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Chu Văn Đạt – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Quang bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Dương Văn Tài – Thư ký Hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa Người hướng dẫn khoa học

Hội đồng đánh giá luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án