Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Ngô Văn Long

Ngày 07/4/2017, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; mã số 62 62 02 08 của nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Văn Long, với đề tài “Nghiên cứu cấu trúc rừng trước và sau khai thác nhằm đề xuất biện pháp khai thác và nuôi dưỡng tự nhiên tại Tây Nguyên”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Vũ Tiến Hinh.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số:128/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách

trong Hội đồng

Đơn vị

công tác

1

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Nguyễn Minh Thanh

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Trần Văn Con

Phản biện1

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

PGS.TS. Vũ Nhâm

Phản biện 2

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Đinh Văn Đề

Phản biện 3

Viện Điều tra quy hoạch rừng

6

PGS.TS. Nguyễn Trọng Bình

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Nguyễn Hồng Hải

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

Sau khi nghe NCS Ngô Văn Long trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án. Kết quả luận án đã bổ sung những thông tin khoa học làm sáng tỏ sự thay đổi về cấu trúc rừng trước và ngay sau khai thác. Đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình động thái cấu trúc cơ bản rừng tự nhiên và đề xuất biện pháp kỹ thuật khai thác, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh sau khai thác ở Tây Nguyên.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; mã số 62 62 02 08, với số phiếu tán thành là 07/07. Nghiên cứu sinh Ngô Văn Long xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng cho NCS Ngô Văn Long.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Ngô Văn Long tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: PGS.TS. Trần Văn Con

Phản biện 2: PGS.TS. Vũ Nhâm

Phản biện 3: TS. Đinh Văn Đề

TS. Nguyễn Minh Thanh – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS

Nghiên cứu sinh tặng hoa người hướng dẫn khoa học

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án