Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh NCS Sing Soupanya

Sáng 08/8/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Sing Soupanya, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng, mã số: 9620211.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 06/07 thành viên theo quyết định số: 1272/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

TTHọ và tênThành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Phùng Văn KhoaChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2PGS.TS. Nguyễn Hải HoàThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Bế Minh ChâuPhản biện 1Trường Đại học Lâm nghiệp
4TS. Phạm Ngọc HưngPhản biện 2Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
5PGS.TS. Hoàng Văn ThắngPhản biện 3Viện Khoa học Lâm nghiệp
6PGS.TS. Nguyễn Quốc DựngUỷ viên HĐViện Điều tra quy hoạch rừng

Tên đề tài luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng sau cháy tại khu rừng phòng hộ Nam Ngưm, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Bùi Xuân Dũng.

Sau khi nghe NCS Sing Soupanya trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9620211 với số phiếu tán thành là 06/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Đề tài có ý nghĩa khoa học: Đánh giá và bổ sung được thực trạng về sự biến động theo cấp độ cháy và theo thời gian sau cháy của kiểu rừng hỗn giao cây lá rộng với cây lá kim tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Ngưm, nước CHDCND Lào, làm cơ sở đề xuất các giải pháp phục hồi sau cháy.

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn: Xác định và xây dựng được phương án,  giải pháp kỹ thuật cụ thể phục hồi rừng sau cháy trên  từng cấp độ cháy cho kiểu rừng hỗn giao cây lá rộng với cây lá kim tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Ngưm, nước CHDCND Lào.

Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:  (i) Đánh giá được khả năng phục hồi quần xã thực vật rừng hỗn giao cây lá rộng với cây lá kim và đất rừng sau cháy tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Ngưm, nước CHDCND Lào; (ii) Xác định và đề xuất được một giải pháp phục hồi quần xã thực vật rừng hỗn giao cây lá rộng với cây lá kim và đất rừng sau cháy tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Ngưm, nước CHDCND Lào.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Sing Soupanya đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Sing Soupanya xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng cho NCS Sing Soupanya.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Sing Soupanya tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Hải Hoà -Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

Các Thầy trong Hội đồng chấm luận án

PGS.TS. Phạm Minh Toai – Phó Hiệu trưởng, đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng Thầy HDKH

Hội đồng đánh giá Luận án chụp ảnh lưu niệm chúc mừng NCS