Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Hoàn

Sáng 04/8/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Ngọc Hoàn, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1227/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Vương Văn Quỳnh

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Phạm Minh Toại

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

TS. Đỗ Xuân Lân

Phản biện1

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT

4

PGS.TS. Bế Minh Châu

Phản biện 2

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Dương Tiến Đức

Phản biện 3

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp nhiệt đới

6

PGS.TS. Lê Xuân Trường

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

TS. Đoàn Hoài Nam

Uỷ viên HĐ

Vườn Quốc gia Bạch Mã

Tên đề tài luận án Nghiên cứu ứng dụng công nghệ không gian địa lý trong phát hiện cháy rừng ở Việt Nam. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Quang Bảo.

Sau khi nghe NCS Lê Ngọc Hoàn trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã ứng dụng thành công thuật toán tự động trích xuất điểm dị thường nhiệt từ ảnh vệ tinh Modis, kiểm chứng thực tế nhằm nâng cao khả năng phát hiện cháy rừng trong công tác quản lý rừng ở Việt Nam; Phát triển thuật toán tự động phân tích video, trích xuất điểm cháy rừng từ thiết bị giám sát mặt đất, xây dựng thiết bị tự động phát hiện cháy rừng có khả năng ứng dụng hiệu quả ở Việt Nam.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Lê Ngọc Hoàn đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Lê Ngọc Hoàn xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Lê Ngọc Hoàn.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Hoàn bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa Người hướng dẫn

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án