Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Hồng Việt

Sáng 16/5/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Hồng Việt, chuyên ngành Lâm sinh, mã số: 9620205.

Lễ bảo vệ Luận án thực hiện theo đúng chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội như: giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 443/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

TTHọ và tênThành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1GS.TS. Phạm Văn ĐiểnChủ tịch HĐBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2PGS.TS. Nguyễn Minh ThanhThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Lê Xuân TrườngPhản biện1Trường Đại học Lâm nghiệp
4TS. Trương Tất ĐơPhản biện 2Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5PGS.TS. Phí Hồng HảiPhản biện 3Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
6TS. Phan Văn ThắngUỷ viên HĐViện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
7PGS.TS. Triệu Văn HùngUỷ viên HĐTrường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của Sến mủ (Shorea roxburghii G.Don) dưới tán rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới ở khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Quang Bảo.

Sau khi nghe NCS Lê Hồng Việt trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Phạm Văn Điển – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới, đóng góp mới của luận án:

Đã xác định được một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Sến mủ (ra hoa, kết quả và phát tán quả, số lượng, chất lượng cây tái sinh, và biến động của chúng theo một số nhân tố ảnh hưởng) trong rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới ở khu vực nghiên cứu.

Bước đầu xác định được diện tích lỗ trống thích hợp cho tái sinh tự nhiên của Sến mủ là từ 200 – 300 m2.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Lê Hồng Việt đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Lê Hồng Việt xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Lê Hồng Việt.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Phạm Văn Điển – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Lê Hồng Việt tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS Lê Hồng Việt tặng hoa tri ân PGS.TS. Trần Quang Bảo