Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Lê Hồng Sinh

Ngày 09/3/2017, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; mã số 62 62 02 08 của nghiên cứu sinh (NCS) Lê Hồng Sinh, với đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc phục hồi rừng sau nương rẫy tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Vũ Tiến Hinh.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên (theo quyết định số: 46/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách

trong Hội đồng

Đơn vị

công tác

1

GS.TS. Trần Hữu Viên

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Nguyễn Hồng Hải

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Phản biện1

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

PGS.TS. Trần Văn Con

Phản biện 2

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

PGS.TS. Đỗ Anh Tuân

Phản biện 3

Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT I

6

TS. Lê Xuân Trường

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

TS. Phạm Ngọc Giao

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Sau khi nghe NCS Lê Hồng Sinh trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án. Kết quả luận án đã bổ sung lý luận trong nghiên cứu về động thái cấu trúc rừng, phục hồi rừng, đặc biệt là đối tượng rừng phục hồi sau CTNR; đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp phát triển rừng bền vững ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Bổ sung tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực lâm nghiệp.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; mã số 62 62 02 08, với số phiếu tán thành là 06/06. Nghiên cứu sinh Lê Hồng Sinh đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng cho NCS Lê Hồng Sinh.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Trần Hữu Viên – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Lê Hồng Sinh tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Phản biện 2: PGS.TS. Trần Văn Con

Phản biện 3: PGS.TS. Đỗ Anh Tuân

TS. Nguyễn Hồng Hải – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Lê Văn Trưởng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nơi nghiên cứu sinh công tác  tặng hoa chúc mừng

Nghiên cứu sinh tặng hoa người hướng dẫn khoa học

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án