Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Lê Hoàng Anh

Sáng 30/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Hoàng Anh, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; mã số: 62 52 01 03.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1448/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Chu Văn Đạt

Chủ tịch HĐ

Học Viện kỹ thuật quân sự

2

PGS.TS. Lê Văn Thái

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Trần Quang Hùng

Phản biện1

Học Viện kỹ thuật quân sự

4

PGS.TS. Lê Hồng Quân

Phản biện 2

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân

Phản biện 3

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

PGS.TS. Vũ Khắc Bảy

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

TS. Nguyễn Văn Bỉ

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu nâng cao chất lượng động lực học cơ cấu vi sai cầu xe tải nhỏ sử dụng trong Nông Lâm nghiệp. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang và PGS.TS. Hoàng Việt.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh Lê Hoàng Anh trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; mã số: 62 52 01 03, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Chu Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó Luận án đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã xây dựng mô hình động lực học vi sai có xét đến ma sát trong vi sai, thiết lập mô hình tính toán các giá trị mô men ma sát trong cơ cấu vi sai, xây dựng sơ đồ thuật toán trong Matlab Simulink để khảo sát động lực học vi sai, từ các giá trị động lực học qua khảo sát có thể tính toán hiệu suất của cơ cấu vi sai. Những kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các đơn vị nghiên cứu, những đơn vị chế tạo cầu sau ô tô, trong công tác giảng dạy và học tập cho các giáo viên, cán bộ ngành Kỹ thuật Cơ khí, Cơ khí Động lực, học sinh, sinh viên trong định hướng phát triển giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp, đóng góp tích cực vào công nghiệp phụ trợ trong chương trình nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô của đất nước.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Lê Hoàng Anh đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Lê Hoàng Anh xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho NCS Lê Hoàng Anh.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Chu Văn Đạt – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Lê Hoàng Anh bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Lê Văn Thái – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa người hướng dẫn

TS. Lê Hồng Kỳ – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long – đơn vị NCS công tác tặng hoa chức mừng

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án