Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Kiều Thị Dương

Sáng 17/02/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Kiều Thị Dương, chuyên ngành Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 113/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Lê Xuân Trường

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS. Hà Thị Mừng

Phản biện 2

Tổng Cục Lâm nghiệp

5

PGS.TS. Trần Minh Hợi

Phản biện 3

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

6

TS. Đặng Thịnh Triều

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp

7

TS. Bùi Chính Nghĩa

Uỷ viên HĐ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tên đề tài luận án Nghiên cứu yêu cầu ánh sáng của Dẻ ăn quả (Castanopsis boisii Hickelt et A. Camus) ở giai đoạn tái sinh tại một số tỉnh Đông Bắc ở Việt Nam. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Vương Văn Quỳnh.

Sau khi nghe NCS Kiều Thị Dương trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9 62 02 05 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng về những đóng góp khoa học của Luận án trong lý luận và thực tiễn, Hội đồng cũng chỉ rõ những điểm cần chỉnh sửa, bổ sung để NCS hoàn thiện Luận án.

Kết quả chính của Luận án đã xác định được quy luật thay đổi yêu cầu ánh sáng theo chiều cao của cây Dẻ ăn quả tái sinh – một đặc điểm sinh thái quan trọng của cây tái sinh. Đây là kiến thức cơ bản và là cơ sở khoa học quan trọng để xây dựng những biện pháp kỹ thuật phục hồi và phát triển rừng Dẻ ở địa phương. Luận án đã đề xuất được bảng tra độ tàn che thích hợp, ngưỡng cường độ bức xạ dưới tán rừng thích hợp ứng với từng cấp chiều cao của cây Dẻ tái sinh, làm cơ sở để đề xuất giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng Dẻ thông qua giải quyết yêu cầu ánh sáng của cây Dẻ tái sinh ở khu vực nghiên cứu.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Kiều Thị Dương đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Kiều Thị Dương xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Kiều Thị Dương.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Kiều Thị Dương bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Lê Xuân Trường – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà khoa học

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạoTrường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa và gửi lời cảm ơn các thành viên trong Hội đồng chấm luận án