Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Hoàng Minh Hoà

Sáng 23/5/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Minh Hoà, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; mã số: 62 52 01 03.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 720/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tênThành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Nguyễn Văn QuânChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2TS. Hoàng SơnThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Lê Văn AnhPhản biện1Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
4PGS.TS. Đào Duy TrungPhản biện 2Viện Nghiên cứu cơ khí Việt Nam
5PGS.TS. Vũ Khắc BảyPhản biện 3Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
6TS. Bùi Việt ĐứcUỷ viên HĐHọc Viện nông nghiệp Việt Nam
7TS. Phạm Văn TỉnhUỷ viên HĐTrường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án Nghiên cứu xác định một số thông số tối ưu của máy chữa cháy rừng bằng đất cát. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Dương Văn Tài và TS. Trần Văn Tưởng.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh Hoàng Minh Hoà trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; mã số: 62 52 01 03, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó Luận án đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Về khoa học: Kết quả nghiên cứu của luận án đã xây dựng được cơ sở khoa học để tính toán các thông số động lực học của máy chữa cháy rừng bằng đất cát, đồng thời luận án đã xây dựng được phương pháp thực nghiệm xác định một số thông số động lực học của máy. Từ kết quả nghiên cứu về lý thuyết và thực nghiệm có thể làm tài liệu khoa học cho tính toán thiết kế, hoàn thiện các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng.

Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng cho việc thiết kế chế tạo và hoàn thiện máy chữa cháy rừng bằng đất cát do đề tài trọng điểm cấp nhà nước thiết kế chế tạo, ngoài ra còn sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị có hệ thống cắt đất dạng búa như máy đào hố trồng cây trên đất dốc, hệ thống đào đất và hút, phun đất trên xe chữa cháy rừng đa năng.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Hoàng Minh Hoà đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Hoàng Minh Hoà xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho NCS Hoàng Minh Hoà.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Hoàng Minh Hoà bảo vệ luận án trước Hội đồng

TS. Hoàng Sơn Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

Các thành viên trong hội đồng chấm luận án

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa tri ân người HDKH

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án