Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Hoàng Hà

Sáng 29/11/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Hà, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 9520103.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1760/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tên Thành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Nguyễn Văn QuânChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2TS. Hoàng SơnThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Nguyễn Văn TầnPhản biện1Học viện Kỹ thuật quân sự
4PGS.TS. Vũ Khắc BẩyPhản biện 2Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
5PGS.TS. Nguyễn Nhật ChiêuPhản biện 3Trường Đại học Thành Đông
6TS. Bùi Việt ĐứcUỷ viên HĐHọc Viện nông nghiệp Việt Nam
7TS. Phạm Văn TỉnhUỷ viên HĐTrường Đại học Lâm nghiệp

Tên đề tài luận án Nghiên cứu một số thông số động học, động lực học của cưa đĩa trong quá trình cắt ngang tre. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Dương Văn Tài và TS. Nguyễn Văn Bỉ.

Sau khi nghe NCS Hoàng Hà trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí;mã số: 9520103 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp mới của luận án:

Về khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án đã xây dựng được mô hình, thiết lập được phương trình tính toán lực tác dụng lên các phần tử của răng cắt, hệ  phương trình vi phân chuyển động của đĩa cưa, hệ phương trình rung động của đĩa cưa, từ các phương trình lập được, tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một số thông số của lưỡi cắt, vận tốc cắt đến các hàm mục tiêu động lực học của cưa đĩa cắt ngang tre. Kết quả khảo sát lý thuyết và kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã xác định được một số thông số hợp lý của cưa đĩa cắt ngang tre. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học cho việc tính toán thiết kế chế tạo cưa đĩa cắt ngang một số loài tre ở Việt Nam. 

Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng cho việc thiết kế chế tạo cưa đĩa cắt ngang tre, ngoài ra còn sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở sử dụng cưa đĩa cắt ngang tre và các cơ sở gia công chế biến tre nứa ở Việt Nam.

Một số hình ảnh Lbảo vệ luận án

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng chủ trì Lễ bảo vệ

Nghiên cứu sinh Hoàng Hà bảo vệ luận án trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS