Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Hà Văn Hoan

Sáng 06/5/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Hà Văn Hoan, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9620211.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 394/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

TTHọ và tên Thành viên Hội đồngChức trách trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Trần Ngọc HảiChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2TS. Phùng Thị TuyếnThư ký HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Lê Xuân TrườngPhản biện1Trường Đại học Lâm nghiệp
4PGS.TS. Trần Huy TháiPhản biện 2Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
5PGS.TS. Vũ Tiến ChínhPhản biện 3Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
6TS. Đỗ Xuân LânUỷ viên HĐBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7TS. Nguyễn Quốc DựngUỷ viên HĐViện Điều tra quy hoạch rừng

Tên đề tài luận án Nghiên cứu tính đa dạng thực vật làm cơ sở cho công tác bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Đỗ Thị Xuyến và PGS.TS. Vũ Quang Nam.

Sau khi nghe NCS Hà Văn Hoan trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9620211 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Trần Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn.

Kết quả chính của Luận án đã tổng hợp và cập nhật được danh lục các loài thực vật bậc cao có mạch ở khu BTTN Bắc Hướng Hóa với 1494 loài, 703 chi thuộc 168 hộ, 05 ngành. Trong đó tác giả đã bổ sung 232 loại thuộc 89 chi và 13 họ.

Đã phát hiện 02 loài  bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam và xác định được khu phân bố của 02 loài ở Việt Nam mà từ trước tới nay chưa được ghi nhận trong các tài liệu tại Việt Nam. Đã mô tả được các kiểu thảm thực vật tại khu BTTN Bắc Hướng Hóa.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Hà Văn Hoan đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Hà Văn Hoan xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng cho NCS Hà Văn Hoan.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Trần Ngọc Hải  – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Hà Văn Hoan bảo vệ luận án trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá Luận án

Đại diện Ban lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án