Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Hà Sỹ Đồng

Ngày 04/3/2017, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; mã số 62 62 02 08 của nghiên cứu sinh (NCS) Hà Sỹ Đồng, với đề tài “Đánh giá quản lý rừng bền vững và giám sát thực hiện sau khi được chứng chỉ rừng tại Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Nhâm.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 3356/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách

trong Hội đồng

Đơn vị

công tác

1

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS.Lê Xuân Trường

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

GS.TS. Võ Đại Hải

Phản biện1

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

PGS.TS. Đặng Thái Dương

Phản biện 2

Trường Đại học Nông lâm Huế

5

PGS.TS. Phùng Văn Khoa

Phản biện 3

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

TS. Hà Quang Khải

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Lưu Cảnh Trung

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Sau khi nghe NCS Hà Sỹ Đồng trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án. Kết quả luận án đã xây dựng được cơ sở khoa học điều chỉnh sản lượng rừng khai thác hàng năm từ không bằng nhau, không ổn định về trạng thái bằng nhau và ổn định phân bố theo tuổi. Xây dựng được kế hoạch quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của FSC được xây dựng hài hòa theo 3 yếu tố cơ bản và thiết yếu đảm bảo cho quản lý rừng bền vững là: kinh tế, xã hội và môi trường.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án Đánh giá quản lý rừng bền vững và giám sát thực hiện sau khi được chứng chỉ rừng tại Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị”đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; mã số 62 62 02 08, với số phiếu tán thành là 07/07. Nghiên cứu sinh Hà Sỹ Đồng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng cho NCS Hà Sỹ Đồng.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Hà Sỹ Đồng tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1: GS.TS. Võ Đại Hải

Phản biện 2: PGS.TS. Đặng Thái Dương

Phản biện 3: PGS.TS. Phùng Văn Khoa

TS. Lê Xuân Trường – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

GS.TS. Trần Văn Chứ – Đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS

Ông Võ Văn Hùng – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng NCS

PGS.TS. Vũ Nhâm- Người hướng dẫn khoa học tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án