Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Hà Bích Hồng

Ngày 11/7/2018, Tại Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức, Nghiên cứu sinh Hà Bích Hồng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 04/04, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS. TSKH. Micheal Goettfert

Chủ tịch

Đại học Kỹ thuật Dresden

2

GS. TSKH. Thomas Schmidt

Phản biện

Đại học Kỹ thuật Dresden

3

GS. TSKH. Greold Barth

Ủy viên

Đại học Kỹ thuật Dresden

4

GS. TSKH. Doris Krabel

Ủy viên

Đại học Kỹ thuật Dresden

Tên đề tài luận án Nghiên cứu cấu trúc, tổ chức, và sự tiến hóa của ADN lặp lại (satellite DNA) trong hệ gen của củ cải đường và các loài hoang dại thuộc chi Beta và Patellifolia. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. TSKH Thomas Schmidt.

Sau khi nghe NCS Hà Bích Hồng trình bày tóm tắt kết quả luận án, Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Sinh học với số phiếu tán thành là 04/04. Thay mặt Hội đồng, GS.TSKH. Micheal Goettfert – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã phát hiện được 06 họ ADN lặp lại trong hệ gen của loài Beta lomatogona, một loài có quan hệ gần với củ cải đường (Beta vulgaris) và 02 họ ADN lặp lại trong hệ gen của các loài thuộc chi Patellifolia. Những họ ADN lặp lại mới này được nghiên cứu ở mức độ phân tử và tế bào ở các loài thân thuộc và chúng được sử dụng như những chỉ thị phân tử trong đánh giá mối quan hệ thân thuộc giữa các loài. Một số kết quả có thể được sử dụng cho những nghiên cứu tiếp theo của nhóm nghiên cứu.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Hà Bích Hồng đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Hà Bích Hồng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học ký thuật Dresden, CHLB Đức cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Sinh học cho NCS Hà Bích Hồng.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

NCS Hà Bích Hồng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ