Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Dương Trung Hiếu

Sáng ngày 16/11/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Dương Trung Hiếu, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng, mã số 9620211.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1803/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tên
Thành viên Hội đồng
Chức trách trong
Hội đồng
Đơn vị công tác
1PGS.TS. Phạm Xuân HoànChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm nghiệp
2PGS.TS. Vũ Quang NamThư kýTrường Đại học Lâm nghiệp
3PGS.TS. Trần Ngọc HảiPhản biện 1Trường Đại học Lâm nghiệp
4PGS.TS Trần Minh HợiPhản biện 2Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật
5TS. Nguyễn Quốc DựngPhản biện 3Viện Điều tra quy hoạch rừng
6TS. Đỗ Thị XuyếnUỷ viênĐại học Quốc gia Hà Nội
7TS. Lê Viết LâmUỷ viênBộ Khoa học công nghệ

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Hoàng Văn Sâm.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Dương Trung Hiếu trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số 9620211, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – PGS. TS. Phạm Xuân Hoàn đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn. Hội đồng đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng cho NCS Dương Trung Hiếu.

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

 Về mặt học thuật: Cung cấp dữ liệu khoa học về đa dạng sinh học thực vật và quản lý bảo tồn tài nguyên thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh.

 Về mặt lý luận: Luận án là công trình nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh.

 Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án.

Đánh giá được tính đa dạng, chỉ số đa dạng sinh học và đặc điểm của hệ thực vật, thảm thực vật tại khu BTTN Đồng Sơn – Kỳ Thượng với 10 kiểu thảm thực vật ở 2 đai khí hậu.

Xây dựng danh lục thực vật bậc cao có mạch tại khu BTTN Đồng Sơn – Kỳ Thượng với 1246 loài thuộc 688 chi, 180 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có mạch.

Bổ sung 01 loài thực vật mới cho hệ thực vật Việt Nam là Dó vân nam (Aquilaria yunnanensis S. C. Huang), thuộc Họ Trầm (Thymelaeaceae); bổ sung 218 loài, 71 chi, 12 họ mới cho hệ thực vật khu BTTN Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tich Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Dương Trung Hiếu bảo vệ luận án trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng nhận xét và góp ý cho luận án của NCS

PGS.TS. Vũ Quang Nam Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

GS.TS Hoàng Văn Sâm phát biểu chúc mừng NCS

TS. Nguyễn Sỹ HàChủ tich Công đoàn Trường, đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

ThS. Nguyễn Ngọc Thụy – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc tặng hoa chúc mừng NCS

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án

Toàn cảnh Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ của NCS Dương Trung Hiếu