Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Đỗ Xuân Trường

Sáng ngày 26/01/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đỗ Xuân Trường, chuyên ngành Lâm sinh; Mã số: 9620205.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 2379/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tên Thành viên Hội đồngChức danh trong Hội đồngĐơn vị công tác
1PGS.TS. Nguyễn Xuân ĐặngChủ tịch HĐViện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
2TS. Lưu Quang VinhThư kýTrường Đại học Lâm Nghiệp
3PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng SơnPhản biện 1Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
4TS. Nguyễn Trường SơnPhản biện 2Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
5TS. Nguyễn Đắc MạnhPhản biện 3Trường Đại học Lâm Nghiệp
6PGS.TS. Đồng Thanh HảiUỷ viênTrường Đại học Lâm Nghiệp
7PGS.TS. Nguyễn Quảng TrườngUỷ viênViện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu tính đa dạng và một số đặc điểm sinh thái của khu hệ chim tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh và GS.TS. Nguyễn Thế Nhã.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Đỗ Xuân Trường trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – PGS.TS. Nguyễn Xuân Đặng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn.

Những đóng góp về mặt học thuật, lý luận của luận án:

  • Cập nhật  dữ liệu về tính đa dạng và một số đặc điểm sinh thái của khu hệ chim tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh.
  • Các kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện, cập nhật về dữ liệu khu hệ chim tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh, làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn.
  • Xác định được thành phần loài chim và tính đa dạng khu hệ chim tại Khu BTTN Đồng Sơn – Kỳ Thượng trên cơ sở dữ liệu điều tra mới.
  • Xác định được danh sách các loài chim quý hiếm cần ưu tiên bảo tồn cũng như khu vực và sinh cảnh phân bố của chúng.
  • Xác định được đặc điểm phân bố của các loài chim tại khu vực nghiên cứu theo sinh cảnh, đai cao, theo tầng tán.
  • Xác định được được 6 yếu tố đe dọa trực tiếp, gián tiếp, khoanh vùng được 05 khu vực ưu tiên bảo tồn trong bảo tồn chim và đề xuất được 2 nhóm giải pháp bảo tồn và phát triển khu hệ chim tại Khu BTTN Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Nguyễn Xuân Đặng – Chủ tịch hội đồng điều hành Lễ bảo vệ

NCS Đỗ Xuân Trường tự tin trình bày luận án trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng nhận xét và góp ý cho luận án của NCS

TS. Lưu Quang Vinh – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

Ông Nguyễn Thanh Khương – Phó Chi cục trưởng, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh phát biểu chúc mừng NCS.

PGS.TS Đồng Thanh Hải – đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa tri ân Thầy hướng dẫn khoa học

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án